NOTEIKUMI

1.      Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Prasmju klasteru tīklojuma “My skills” (turpmāk – Tīklojums) lietošanas kārtību.
2.      Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras reģistrējas tīklojumā un iesniedz informāciju par savām prasmēm, zināšanām, iemaņām, kompetencēm (turpmāk – Publikācija) kādā no prasmju klasteriem.
3.      Tīklojumu uztur Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks”, reģ. Nr. 40008187126, juridiskā adrese: Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk – Uzturētājs).
4.      Reģistrējoties Tīklojumā, lietotājs apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem un Privātuma politikai, kas publiskota Tīklojumā.
5.      Reģistrācija un Publikācijas iesniegšana Tīklojumā ir bez maksas.
6.      Lai reģistrētos Tīklojumā un iesniegtu Publikāciju, lietotājs aizpilda reģistrācijas anketu, norādot Publikācijas saturu ar vai bez pielikumiem un pievienojot savu informāciju.
7.      Publikācijas saturam jābūt precīzam un skaidri saprotamam, kā arī saistītam ar piedāvāto preci vai pakalpojumu.
8.      Tīklojumā tiek izvietotas Publikācijas tikai latviešu vai ukraiņu valodā.
9.      Papildinformācija un kontakti (piemēram, interneta saite, tālruņu numurs, e-pasta adrese) jānorāda tikai tam paredzētajos laukos, nevis Publikācijas apraksta daļā.
10.   Ja tiek pievienota fotogrāfija, tad tai obligāti jābūt atbilstošai Publikācijas saturam.
11.   Portālā aizliegts ievietot Publikācijas citas personas vārdā, ja nav saņemta šīs personas piekrišana.
12.   Publikācijas iesniedzējs ir atbildīgs par Publikācijas saturu un informācijas patiesumu, kā arī par intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu.
13.   Uzturētājiem ir tiesības Tīklojumā nepublicēt vai grozīt Publikāciju, kas:
13.1.    nav saistīta ar lietotāja personīgajām prasmēm, zināšanām, iemaņām, kompetencēm;
13.2.    aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālo īpašumu;
13.3.    reklamē uzņēmumus, zīmolus, preces vai pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegta licence vai atļauja sniegt attiecīgos pakalpojumus un/vai ražot preces, bet šāda licence vai atļauja ir nepieciešama;
13.4.    pārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības vai pieklājības normas;
13.5.    pārkāpj normatīvo aktu prasības;
13.6.    atkārtojas vai ir līdzīga lietotāja iepriekš iesniegtajai Publikācijai;
13.7.    ir nekvalitatīva, kļūdaina vai nepilnīga.
14.   Nepieciešamības gadījuma Uzturētāja pārstāvji var sazināties ar Publikācijas iesniedzēju, lai precizētu iesniegto informāciju.

Noteikumi pēdējoreiz atjanoti: 07.12.2023.