PRASMJU KLASTERU TĪKLOJUMS
"MY SKILLS"

Ukrainas civiliedzīvotāju prasmju klasteru mākoņrīks “MySkills” izstrādāts ar mērķi veicināt Ukrainas civiliedzīvotāju savstarpējo sadarbību un iekļaušanos Latvijas tautsaimniecībā, veicināt mazā biznesa attīstību Latvijā, un nodrošināt saskarsmi ar uzņemošo kopienu - Latvijas iedzīvotājiem.

Izpētiet prasmju klasteru tīklojumu