PAR MĀKOŅRĪKU

Ukrainas civiliedzīvotāju prasmju klasteru mākoņrīks “MySkills” izstrādāts ar mērķi veicināt Ukrainas civiliedzīvotāju savstarpējo sadarbību un iekļaušanos Latvijas tautsaimniecībā, veicināt mazā biznesa attīstību Latvijā, un nodrošināt saskarsmi ar uzņemošo kopienu - Latvijas iedzīvotājiem. 

“My skills” piedāvā Ukrainas civiliedzīvotāju potenciāla (zināšanu, prasmju, kompetenču, iemaņu, hobiju) apkopojumu un sistematizāciju klasteros iekļaušanās un sadarbības veicināšanai ar uzņemošas kopienas pārstāvjiem. Personas var reģistrēties attiecīgajā klasterī atbilstoši savas darbības / interešu / ekspertīzes jomai. 

Tīklojumā ikviens var atrast noteiktas nozares pārstāvi, unikālu radošo amata prasmju meistaru vai personu, kas būtu noteiktas jomas eksperts, viedokļu līderis, profesionālis, daiļamata meistars gan Ukrainas civiliedzīvotājiem, gan Latvijas iedzīvotājiem, uzsākot jaunas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības, interešu/neformālās izglītības iniciatīvas. 


Ukrainas civiliedzīvotāju prasmju klasteru mākoņrīku “MySkills” izstrādāja Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība  “Intelekta parks” Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem” projekta “STIPRI KOPĀ-2. СИЛЬНІ РАЗОМ-2”, ID Nr. 2023.LV/UKR_KO/2/18, ietvaros